Xây dựng hệ thống bán hàng

Xây dựng hệ thống bán hàng hiệu quả, giống như tạo lập nên những “tiền đồn” chủ chốt giữ vai trò quan trọng, quyết định con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Nhà phân phối, đại lý, trung tâm bán lẻ trực tiếp… đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa sản phẩm của nhà sản xuất đến với khách hàng. Hay nói cách khác, đó chính là “bàn tay nối dài” của nhà sản xuất trong việc đưa sản phẩm vào thị trường và đến với người tiêu thụ.

Bằng kinh nghiệm triển khai thực tiễn, đội ngũ chuyên gia SBPE sẽ tư vấn và đồng hành giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống bán hàng, trong đó cần xem xét nhiều yếu tố để phù hợp với tình doanh nghiệp, bao gồm:

- Sự phân bổ nhu cầu của khách hàng
- Năng lực và trình độ quản lý của doanh nghiệp
- Định hướng, chính sách phát triển lâu dài
- Các nguồn lực của doanh nghiệp
- Mục tiêu kinh doanh..

Ngoài việc tư vấn định hình hệ thống bán hàng, đội ngũ SBPE cũng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng, xây dựng đội nhóm bán hàng hùng mạnh, tiến tới chinh phục thị trường và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Doanh nghiệp quan tâm để lại thông tin tại form sau:

Hoặc liên hệ:
Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững (CSSB)
Email: truyenthong.cssb@gmail.com
Hotline: 0966.057.528 / 0986.661.358