Khởi nghiệp Thương mại điện tử cùng SBPE
Khởi nghiệp Thương mại điện tử cùng SBPE

06/03/2023 Tin hoạt động

Nhằm mục đích tìm ra được các bạn trẻ (đặc biệt là sinh viên) yêu thích kinh doanh & khởi nghiệp thực hiện các ý tưởng bán hàng TMĐT cho các đơn vị sản xuất trong nước

Hỗ trợ Doanh nghiệp đưa hàng vào Hệ thống siêu thị, chuỗi bán hàng
Hỗ trợ Doanh nghiệp đưa hàng vào Hệ thống siêu thị, chuỗi bán hàng

30/06/2022 Tin hoạt động

Chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE) nhằm giúp doanh nghiệp tăng tốc bán hàng, nhanh chóng đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc

Công bố Đội ngũ chuyên gia tham gia hỗ trợ chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)
Công bố Đội ngũ chuyên gia tham gia hỗ trợ chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)

30/06/2022 Tin hoạt động

Đội ngũ chuyên gia SBPE được tuyển chọn kỹ càng, họ đang nắm giữ các vai trò chủ chốt trong các doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ sản xuất.

Chính thức triển khai chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)
Chính thức triển khai chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)

30/06/2022 Tin hoạt động

Chương trình Đòn bẩy thị trường (Sales Boosting Program for Enterprise - SBPE) do Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSSB) triển khai theo Quyết định số 09/QĐ-CSSB ngày 28 tháng 6 năm 2022.