Công bố Đội ngũ chuyên gia tham gia hỗ trợ chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)

Đội ngũ chuyên gia SBPE được tuyển chọn kỹ càng, họ đang nắm giữ các vai trò chủ chốt trong các doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ sản xuất.

Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ chất lượng tham gia chương trình SBPE

Theo quyết định bổ nhiệm chuyên gia tham gia chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE), các chuyên gia dự án bao gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Bà Lê Hồng Vân (CEO JOYVN) - Chuyên gia tư vấn sản phẩm; Giám đốc chương trình

2. Ông Trần Danh Hoạt (CEO GO Solutions) - Chuyên gia xây dựng hệ thống bán hàng; Phó giám đốc chương trình

3. Bà Nguyễn Thị Huế (CEO 1Tech Vietnam) - Chuyên gia tư vấn chất lượng, hệ thống chất lượng; truy xuất nguồn gốc; chống hàng giả

4. Bà Nguyễn Thị Yến (CEO Vietlogos) - Chuyên gia xây dựng thương hiệu; In ấn bao bì sản phẩm

5. Bà Vũ Thị Nhiễu (CEO NCK Farmacy) - Chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm; Chuyên gia dược học

6. (đang tiếp tục cập nhật... )